Kijken naar de horizon

Echtpaar zittend in klapstoelen op het strand, kijkt naar de horizon.