Over copyright

Op alle verhalen en teksten op deze site rust auteursrecht. Dat betekent dat mijn toestemming nodig is voor herplaatsing van een verhaal elders, en dat er aan plaatsing kosten kunnen zijn verbonden.

Heb ik een artikel over jou of je organisatie geschreven en wil je dat op je site plaatsen? Dat vind ik meestal goed. Mail me even om welk artikel het gaat. Indien ik toestemming geef voor gratis plaatsing online, stel ik twee voorwaarden:

  • Vermelding van mijn naam.
  • Een link naar deze site.