Communicatie voor pioniers

Pioniers opereren in de voorhoede. Ze signaleren knelpunten, mogelijkheden, ontwikkelingen en zien stippen voorbij de horizon. Hun handelen zet dingen in beweging. Meestal buiten de comfortzone van wat mainstream begrepen en geaccepteerd wordt.

Het zijn waarnemers met sterk ontwikkelde antennes. Ze voelen urgentie door wat ze ontdekken, inzien en uitvinden en handelen vanuit innerlijke drijfveren.

Pioniers zijn voorlopers en wegwijzers, vragenstellers, inzichtgevers, dieperkijkers, dwarsdenkers, bewegingbrengers, kathalysators. Specialisten en generalisten. Bezig met vergroten van bewustzijn, waarbij ze het collectieve belang in het oog houden.

Zelf zijn ze ook voortdurend in beweging, omdat ze zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Die veranderkwaliteit maakt ze vaak ongrijpbaar voor de buitenwereld.

Verbinding vinden – in bedrijf, organisatie en de maatschappij

Pioniers staan als geen ander voor de uitdaging om verstaanbare taal te spreken. Om hun visionaire of afwijkende ideeën over het voetlicht te krijgen, en de urgentie tastbaar te maken. In woorden, beelden, praktijkvoorbeelden, metaforen, stemgeluid. Zo concreet, aards en helder mogelijk. Om een publiek van ingewijden én leken te raken.

Als partner van pioniers help ik verbindingen maken tussen visionaire ideeën en maatschappij. Dat doe ik met communicatiemiddelen en als schrijfmentor.

Field Notes

Pionieren is onderzoekend bewegen. Ondertussen verbinding maken met publiek, partners, collega’s en belanghebbenden door te laten zien waar je mee bezig bent en wat je beweegt. Field Notes is een verzamelnaam voor communicatievormen die dat beogen. De vormen die Field Notes aannemen zijn divers. Wat is er nodig? Een serie posts voor social media, geschreven reportages over je event, interviews met founders, informerende artikelen over opgedane inzichten, essays? We kijken wat een situatie vraagt en maken er werk van.

Boekpromotie en auteurspromotie

Een boek publiceren is een beproefde manier om gedachtegoed met de wereld te delen. Uitgeverijen en auteurs begeleid ik bij marketing en publiciteit van vooral non-fictie over natuur, duurzaamheid, bewustzijn, zingeving en gezondheid.

Veelal hebben auteurs een visie en missie die verder reikt dan een boekonderwerp. Het boek is slechts één uitingsvorm. Daarom is het zinvol om breder te kijken dan de lancering van een boek alleen en na te denken over langetermijnpromotie van gedachtegoed en auteur.